USUARI CONTRASENYA

En aquest apartat els inscrits en el Registre d'Operadors del CBPAE, podran accedir i descarregar tota una sŔrie de formularis per realitzar diversos trÓmits, aixÝ com consultar i descarregar tota la nova legislaciˇ i normativa, i tambÚ les comunicacions de la Junta Rectora.

└rea d'accÚs restringit

Per accedir a l'apartat d'operadors s'ha de registrar en el sistema (usuari / contrasenya).
Si no disposa de compte d'usuari pot solĚlicitar una per email info@cbpae.org o bÚ trucant al telŔfon 971 88 70 14.

Drets i obligacions

Drets dels Titulars

Els titulars tendran dret a:

 • Fer referŔncia a la condiciˇ de certificaciˇ dels seus productes pel CBPAE en els documents comercials i publicitaris amb les marques i logotips establerts pel CBPAE, en les condicions i amb les restriccions establertes en el PT-15. Utilitzaciˇ de Marca de conformitat i logotips. Aquesta referŔncia es limitarÓ als productes que compten amb la certificaciˇ i que apareixen relacionats al Certificat de producte emÚs pel CBPAE i en vigŔncia.
 • Participar a les activitats i actes socials del CBPAE, en la forma que s'estableixi per a cada cas.
 • Utilitzar els serveis i instal.lacions de que disposi el CBPAE d'acord amb les normes que a l'efecte se dictin.
 • Proposar per escrit al CBPAE els suggeriments, iniciatives i projectes que estimi oport˙ en relaciˇ amb les finalitats del mateix.
 • El CBPAE tÚ l'obligaciˇ de cumplir amb el que estableix la Llei OrgÓnica 15/99 de protecciˇ de dades de carÓcter personal.

Obligacions dels titulars en el Registre del CBPAE (Finques AgropecuÓries)

Els titulars de finques agropecuÓries inscrites en el Registre de Finques AgropecuÓries del CBPAE hauran de complir les formalitats segŘents:

 • Dur una contabilitat, mitjanšant anotacions o documental, que permeti el CBPAE localitzar l'origen, la naturalesa i les quantitats de totes les matŔries primeres adquirides, aixÝ com conŔixer la utilitzaciˇ que s'ha fet de les mateixes.
 • Sol.licitar anualment la renovaciˇ de la Denominaciˇ. Segons el que estableix l'article 71 del Reglament CE 889/2008, amb anterioritat a la data fixada pel CBPAE, l'operador haurÓ de notificar anualment a aquest organisme el seu programa de producciˇ vegetal, detallant-ho tot per parcel.les. Aquesta renovaciˇ implica la notificaciˇ del programa de producciˇ vegetal i de ramaderia per al proper any. En la producciˇ d'hortalisses la notificaciˇ pot realitzar-se semestralment, i en la producciˇ ramadera se realitzarÓ cada cop que se produeixin variacions.
 • Complimentar l'enquesta anual que facilitarÓ el CBPAE coincidint amb la renovaciˇ de la Denominaciˇ. Aquesta enquesta recull dades sobre les collites i produccions ramaderes obtingudes, matŔries primeres emprades, destÝ dels productes, etc.
 • Comunicar immediatament al CBPAE les modificacions que es realitzin a les parcel.les i ramaderies inscrites, aixÝ com els canvis en el programa de producciˇ vegetal.
 • Acompanyar amb els volants de circulaciˇ que corresponguin el tipus de Marca concedida, totes les vendes de productes a les finques i ind˙stries d'elaboraciˇ o envasament i venda directa.
 • Atenir-se a las normes de cultiu plasmades a la normativa vigent en agricultura ecol˛gica.
 • Les dades de producciˇ vegetal s'hauran de compilar en un registre i estar sempre a disposiciˇ del CBPAE en els locals d'explotaciˇ.
 • No utilitzar la marca de conformitat quan hagi perdut la seva condiciˇ d'inscrit, incloent els casos en que es produeixi la retirada, temporal o definitiva, de la inscripciˇ, retirant qualsevol element publicitari, etiqueta o indicaciˇ que faci referŔncia al mŔtode de producciˇ.

Obligacions dels titulars en el Registre d'Operadors del CBPAE (Ind˙stries d'Elaboraciˇ, Envasament i Comercialitzaciˇ i el d'Importadors de Pa´sos Tercers)

Els titulars d'ind˙stries d'elaboraciˇ i envasat i importadors de pa´sos tercers inscrites en el CBPAE hauran de complir amb les segŘents formalitats:

 • Dur una comptabilitat mitjanšant anotacions que permeti el CBPAE conŔixer l'origen, la naturalesa i les quantitats dels ingredients que hagin estat lliurats a la ind˙stria, aixÝ com la naturalesa, les quantitats i els destinataris dels productes agroalimentaris que hagin sortit de la ind˙stria.
 • Emplenar la declaraciˇ trimestral de vendes i enviar-la al CBPAE. L'entrega de contraetiquetes comportarÓ el pagament d'una exacciˇ a compte que se revisarÓ de forma anual.
 • Sol.licitar anualmente la renovaciˇ de la Denominaciˇ. A la renovaciˇ s'actualitzaran les dades de la ind˙stria.
 • Emplenar l'enquesta anual que facilitarÓ el CBPAE coincidint amb la renovaciˇ de la Denominaciˇ. Aquesta enquesta recull dades sobre els productes elaborats i envasats, ingredients emprats, destinaciˇ dels productes, etc.
 • Comunicar immediatament al CBPAE les modificacions que es realitzin a les instal.lacions inscrites i els canvis que afectin els productes amb Denominaciˇ.
 • Utilitzar per a l'elaboraciˇ i envasament ˙nicament productes provinents de finques i ind˙stries inscrites a qualsevol organisme de control reconegut i que vagin acompanyats dels seus corresponents volants de circulaciˇ.
 • Sol.licitar autoritzaciˇ del CBPAE per a imprimir les etiquetes que s'hagin d'emprar en els productes amb Denominaciˇ, aixÝ com per a utilitzar en aquests productes els noms comercials que es tenguin registrats. Aquestes etiquetes s'han de diferenciar de les utilitzades per la ind˙stria en productes convencionals.
 • Acompanyar amb el Volant de Circulaciˇ, totes les vendes de productes a granel a altres ind˙stries d'elaboraciˇ i envasament inscrites en qualsevol organisme de control reconegut.
 • Enviar a la seu del CBPAE l'imprŔs d'entrada a magatzem amb carÓcter mensual.
 • Establiment d'un pla de trašabilitat de productes ecol˛gics i comprovaciˇ de mercaderia rebuda.
 • En el cas de realitzar-se comercialitzaciˇ a l'extranger de productes amb Denominaciˇ (a granel o envasats), utilitzar la Declaraciˇ de Vendes i acompanyar amb aquesta la mercaderia.
 • Realitzar una previsiˇ de contraetiquetes en un termini de dos mesos a partir de la inscripciˇ.
 • Qualsevol peticiˇ de documentaciˇ se realitzarÓ per escrit mitjanšant el full de comanda.
 • El producte haurÓ de dur l'etiqueta i contraetiqueta.
 • Liquidar al CBPAE las exaccions vigents
 • Dur el llibre de compres en el que s'anotaran totes les operacions d'aprovisionament de productes. Concordaran amb els volants de circulaciˇ entregats pels productors.
 • No utilitzar la marca de conformitat quan hagi perdut la seva condiciˇ d'inscrit, incloent els casos en que es produeixi la retirada, temporal o definitiva, de la inscripciˇ, retirant qualsevol element publicitari, etiqueta o indicaciˇ que faci referŔncia al mŔtode de producciˇ.
 • Posar a disposiciˇ del CBPAE el llibre de vendes.
 • En el cas de l'elaboraciˇ i/o envasat i emmagatzemaments de productes obtinguts segons les normes de producciˇ ecol˛gica i de productes no obtinguts segons aquestes normes en la mateixa la ind˙stria, s'ha de complir el que estableix l'article 26.5 de Reglament CEE 889/2008:
  • Les operacions d'elaboraciˇ s'han de realitzar en sŔries completes, separades fÝsicament o en el temps, d'operacions similars que es realitzin amb productes no obtinguts segons les normes de producciˇ ecol˛gica.
  • Si les esmentades operacions d'elaboraciˇ no es realitzen freqŘentment, han de comunicar-se amb un mÝnim de 48 hores d'antelaciˇ al CBPAE
  • S'hauran d'adoptar totes les mesures necessÓries per garantir la identificaciˇ dels lots, i per evitar que puguin mesclar-se amb productes no obtinguts segons les normes de producciˇ ecol˛gica.

Obligacions dels titulars al pagament de quotes per ser certificats

Per tal de ser certificats els operadors hauran d'abonar al CBPAE les quotes d'inscripciˇ i renovaciˇ:
» veure tarifes productors
» veure tarifes elaboradors