USUARI CONTRASENYA

NORMATIVA DE LA PRODUCCIË AGR└RIA ECOLĎGICA A LES ILLES BALEARS

El nou Reglament (CE) 834/2007 damunt producciˇ i etiquetat dels productes ecol˛gics europeus que deroga el Reglament (CEE) 2092/91, ha estat fruit de l'acord polÝtic entre los Ministres d'Agricultura de l'Uniˇ Europea. Aquest reglament resultarÓ mÚs simple tant pels agricultors com pels consumidors. Les noves disposicions, que presenten un conjunt complet d'objectius, principis i normes bÓsiques per la producciˇ ecol˛gica, a mÚs inclouen un nou regim permanent d'importaciˇ i un sistema de control mÚs sistemÓtic. L'˙s del logo ecol˛gic de l'UE serÓ obligatori, si bÚ podrÓ anar acompanyat d'altres logos nacionals o privats. S'haurÓ d'indicar el lloc de producciˇ dels aliments per informar d'aquesta dada als consumidors. Els aliments nomÚs podran incorporar el logo ecol˛gic si al menys el 95 % dels seus ingredients s'ajusten a n'aquest sistema de producciˇ. No s'introduiran canvis en la llista de substancies autoritzades per la agricultura ecol˛gica. Les noves normes serviran de base per afegir noves disposicions en matŔria d'aqŘicultura ecol˛gica i producciˇ ecol˛gica de vi, algues i llevats. Per altra banda, el Reglament (CE) n║ 889/2008 aprovat el 5 de setembre de 2008 estableixen les disposicions d'aplicaciˇ del Reglament n║ 834/2007.

UE

CAIB

QUADERN DE NORMES T╚CNIQUES (QNT).

En el marc del Conveni EspecÝfic 2008 signat entre "el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino" i INTERECO, una de les acciones realitzades va ser el desenvolupament de les feines necessÓries per a presentar un Primer Esborrany de Quadern Com˙ de Normes TŔcniques de la Producciˇ AgrÓria Ecol˛gica que completa la normativa europea en tots aquells aspectes tŔcnics que aquesta no desenvolupa o estan subjectes a interpretaciˇ.

La interpretaciˇ consensuada del sector i de les Autoritats de Control de l'Agricultura Ecol˛gica sobre la presŔncia d'organismes modificats genŔticament en productes ecol˛gics Ús que no ha de permetre la comercialitzaciˇ de productes en els que es detecti la presŔncia dels mateixos per sobre del llindar de detecciˇ, el que es coneix comunment com el zero tŔcnic. Aquesta interpretaciˇ ha estat conclusiˇ i motiu de reivindicaciˇ de nombrosos events. El nou Reglament (CE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre producciˇ i etiquetatge dels productes ecol˛gics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) N ║ 2092/91, no modifica aquest consens. Un dictamen jurÝdic manifesta que no Ús incorrecta ni contrÓria al Reglament la tesi que entÚn que la presŔncia d'OGMs ha equivaler al zero tŔcnic.

Per aquests motius, INTERECO va consensuar el punt 01.03 del CNT sobre "limitaciˇ de presŔncia d'OGMs en l'agricultura ecol˛gica" que es va presentar a l'Autoritat Competent i posteriorment aprovar per aquesta per ser incorporat a l'esborrany de Quadern com˙ de Normes TŔcniques.

Altres documents normatius